Kontakt

 

LTA Doradztwo Prawne Dopierala i Wspólnicy” Spólka Komandytowa, wpisana do rejestru przedsiebiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000266325, NIP 525-238-07-08, Regon 140739797     

Al. Wojska Polskiego 11                    
01-524 Warszawa                                  
tel. (+4822) 621 56 56                            
fax (+4822) 621 73 77                             
e-mail: kancelaria@lta.pl

Przedstawicielstwo LTA w Berlinie
Rechtsanwalt (Adwokat) Hugo Kollatay
Alt-Tegel 33
13507 Berlin / Niemcy
tel. kom. +49170 314 28 95
tel. +49(0)30 / 92 25 68 55;
fax +49(0)30/92 25 68 54

                        

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Kancelarii LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy sp.k. jest Pan Cezary Kubacki, e-mail: kubacki@lta.pl    

Comments are closed